História mesta:

      Územie mesta Poltár a jeho okolie obýval človek už v predhistorickej dobe. Pred 10. storočím obec patrila do Veľkomoravskej ríše a jej pôvod je zrejme staroslovanský. Po páde Veľkomoravskej ríše pripadol Poltár ako súčasť Novohradskej župy rodine Záchovcov. Popri ich sídle viedla cesta Carihrad - Krakov a poštová cesta Viedeň - Košice.

Najstaršia písomná zmienka o miestnom názve "Silva Polta" pochádza z donačnej listiny kráľa Bélu IV. z 10. januára 1246, ktorá určuje hranice panstva fiľakovského a ozdínskeho hradu a starý Poltár sa nachádzal na tejto hranici. Pôvodné pečate obcí, symbolizujúce pracovnú činnost obyvateľov obsahujú kosák, kosu, džbán. Súčastný erb /1998/ v červenom štýle strieborný džbán symbolizuje dávne miestne hrnčiarstvo a súčastné sklárstvo.

Poltárčania boli poľnohospodári. Z remeselníkov boli najznámejší hrnčiari, ktorí sa preslávili výrobou známej bielej poltárskej keramiky. Zvyšky kruhových pecí na jej vypaľovanie sa zachovali až do poplovice 20. storočia.      

Turci, ktorí mali v rokoch 1554 - 1593 Poltár a okolie pod kontrolou, postavili na Ipli most, ktorý bol neskôr prestavaný. Na opravu boli použité pôvodné kamene a slúži až dodnes. Považuje sa za tretí najstarší zachovalý most tohoto druhu na Slovensku a je vyhlásený za kultúrnu technickú pamiatku. Evanjelický kostol bol postavený v roku 1791. V roku 1869 začala vyrábať tehliarske a žiaruvzdorné materiály továreň, ktorú založil Alojz Baratta.

Poltár bol do roku 1960 okresným mestom, ale štatút mesta bol obci udelený 29. augusta 1969. Od 14. júla 1996 je Poltár znovu sídlom okresu.

Geografická poloha:
Mesto Poltár leží na úpätí Slovenského Rudohoria, na severovýchode Lučeneckej kotliny v doline potoka Poltarica v nadmorskej výške 240 m.

Školstvo:
V meste je zriadené štvorročné a osemročné gymnázium, dve Základné školy, Sredná priemyselná škola sklárska, SOU sklárske a poľnohospodárske.

Nerastné suroviny:
V okolí mesta sa nachádzajú výdatné pramene minerálnych vôd a najväcšie ložiská kvalitného kaolínu.

Zväčšiť mapu
(c) 2011 l graphics studio PLUTOS l www.plutos.sk